M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  ofron zgjidhje novatore për automatizimin e procesit  industrial: sensore peshimi, platformë, transmetues peshe dhe treguesit e peshes(indikatoret) janë projektuar për t'u integruar në çdo lloj  impianti industrial . Sistem peshim kontrolli per paketime dhe dozime.

 

 

 

Produktet e prodhuar nga  M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI   gjejnë aplikim ne sektorin kimik dhe farmaceutik: sensore peshimi, platformë, tregues peshe dhe transmetues të gjitha te ndertuara  në çelik, inox. Sektoret ku mund tju vijme ne ndihme  jane te shumte dhe të ndryshme, duke filluar nga një sektor  në industrinë kimike per prodhimin e nje mikro-dozimi  pluhuri e deri  industrinë farmaceutike.

 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSruHfJ8gT1DOwxIW5yAMOeZB8RN4hgxwqVObeuqjEv-Z5Qn42n M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  u vjen ne ndihme te gjitha firmave per te plotesuar te gjitha kerkesat ne  industrinë ushqimore. Me sensore , tregues  peshe  dhe transmetues (indikatoret)  në çelik, inox me një shkallë të lartë të mbrojtjes IP (deri në IP69K). Gjithashtu ofrojme  një gamë të gjerë të aksesorëve te peshimit ,projektuar posaçërisht për peshimin e  serbatoreve dhe silloseve ushqimore.

 

 

 

Ne fushen e ndërtimit

Produktet tona janë te aplikueshme ne  makineri dhe pajisje  te  industrise se ndërtimit, të tilla si : peshim portativ dhe te fiksuar per  betoniere, per sistemet e  prodhimit te asfaltit, dhe vinça për ndërtim. M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  ofron sensore, transmetues peshe, tregues  peshe dhe produkte të tjera specifike per kete fushe. Platforma peshimi qe variojne nga 9m e deri ne 21m, me aftesi peshimi deri 120 ton.

 

 

 

 

M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  ofron produktin traspalete peshore e pershtatshme ne cdo lloj mjedisi per trasportimin dhe levizshmerine e produkteve ne ambjentet e punes. Gjithashtu ky produkt ofron mundesi peshimi te produkteve.

 

 

 

 

 

 M&M TOPUZI PESHORE  & SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  prodhon një gamë të gjerë të produkteve të përshtatshme për realizimin e sistemeve ne zona  “ATEX” dhe “EX” qe gjejne  përdorim në sektoret : petrolkimike,rafineri nafte perpunim e gazit te lengshem. Sensore, platforme peshimi  , kuti guarnicioni, tregues peshe, transmetues peshe te gjitha te prodhuara per zona “ATEX”: secili me një certifikim që lejon  përdorimim në atmosfera potencialisht shpërthyese , plasese dhe me dendesi te madhe pluhuri.
Shenim:  Shenja “ATEX”  & “EX” nenkupton zona me rrezikshmeri te larte shperthimi, mundesi plasjeje dhe kushte te veshtira pune. Dendesi  te larte te lageshtise se ajrit dhe pluhurit.

 

 

Mbarështimi i kafshëve është një nga sektorët primare për M&M TOPUZI PESHORE &SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  . Sistemet  automatike të ushqyerit për bagetite, peshimi i bimëve për mullinjtë e ushqimit dhe sistemeve të peshimit për  sillosat. Firma jone ju vjen ne ndihme me :sensore peshe, hardware, transmetues peshe për PC , tregues peshë (indikatore)dhe peshore  e personalizuar me dizenjo te zgjedhur nga klienti e pershtatshme per peshimin e kafsheve e projektuar posaçërisht për efikasitetin maksimal dhe performancën në bujqësi dhe blegtori.

 

 

 

Në kete sektor,  M&M TOPUZI PESHORE & SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  ofron zgjidhje të shumta, duke marre ne konsiderate cdo ezigjence te klientit,te  zbatueshëm për vinça, vinça urë, ashensorët ajrore dhe ngritësit. Fale trasmetimit te sinjalit te peshimit me ane te kabllove ose trasmetimit wireless ofron lehtesira ne punen e perditshme ne te tilla fusha.U vijme ne ndihme edhe me dinamometra digitale me nje saktesi te larte.

 

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUtqBjxBaujK2uuznrEiVE5a5vS0ISMpm6qHfFIdz0cxVAwjSt Bashkëpunimi me kompanitë kryesore që punojnë për mjedisin ka çuar qe M&M TOPUZI PESHORE & SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI te ofroje teknologjinë për t'u aplikuar, mes të tjerash, edhe në riciklimin e materialeve të përpunuara si :mbetjet  urbane ,  mbetjet industriale, mbetjet toksike, mbetjet plastike dhe mbetjet spitalore.  M&M TOPUZI PESHORE & SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI  siguron peshime  të sakta, duke realizuar  njekohesisht  edhe impiantin e transferimeve dhe te transportit  te materialeve te perpunuara ose mbeturinave me qëllim riciklimin e tyre, duke dhene ndihmesen e saj ne mbrojtjen   mjedisit  nga  ndotja  dhe  aroma e pakendshme.

 

 

 
M&M TOPUZI PESHORE & SISTEME INDUSTRIALE PESHIMI   ofron sisteme dhe platform  te ndryshme peshimi posacerisht te ideuara dhe realizuara per kete sektor te rendesishem te tregut tone industrial. Mundesojme inkorporimin e sistemit te peshimit si ne platfomat mbajtese te kovave te renda te celikut, por edhe ne shinat transportuese te tyre. Ne rrjetin e brendshem te tramvajeve te industriese por edhe per peshimin e vagoneve te mallrave.

 

 

 

 

 

Platforme peshimi prodhuar per koven e celikut ne ambjentet e punes se “KURUM” ne Elbasan. Me kapacitet peshimi deri ne 120ton.