E pershtatur per ti ardhur ne ndihme fushes se blegtorise dhe fabrikave perpunuese te mishit.

Ideale per perdorim ne tregtimin e gjese se gjalle dhe ne thertore.