Rreth nesh

Firma M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE sh.p.k është formuar rishtazi, meseli dhe ambjente pune në qytetin e Elbasanit. Duke afruar specialist me eksperince të gjatë në fushën e metal përpunimit dhe paisja e repartit me makineri moderne të kohës, mundemi te kemi nje rendiment dhe cilesi te larte ne kete treg. Shërbimet që ofron M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE në proçeset e montimit dhe konstruksionit të pajisjeve të ndryshme , kryhen në mënyrë shumë profesionale nga një ekip me një ekperiencë mbi 20 vjeçare në këtë fushë. Skuadrat e montimit janë shumë profesionale . Gjatë viteve kanë punuar edhe në lokalitete dhe situata të vështira . Firma drejtohet dhe menaxhohet nga një administratë cilësore , ku në përbërje të saj ka 2 të diplomuar në inxhinieri mekanike si dhe një në ekonomik. Stafi i punes dhe menaxhimit jane duke punuar se bashku per te sjell ne treg inovacion,ide te reja dhe per temundesuar zbatimin e projekteve te ndryshme.

 

 

aparaturat ne repart