Silosa me sistem peshimi te inkorporuar. Ideuar per te lehtesuar aplikacionet industriale.