E realizuar me profile celiku te lyera, e te pershtatura per peshimin e profileve te ndryshme metalike, shufrave e pllakave metalike te dimensioneve e kapaciteteve te ndryshme. Me ane te spondeve dhe stopiereve ofron sherbim cilesor dhe nje peshe te sakte te ngarkeses. Me dimensione te ndryshme te platformes mund te peshoje nje ngarkese deri ne 4 ton