Peshore laboratori , precise dhe ekstremisht shume te sakta. Me permasa te vogla, e bejne shume praktike dhe ergonomike. Modele te mundesuara edhe me mure mbrojtese kundra ererave apo ndikueseve te tjere, per te pasur nje peshe te produktit sa me te sakte.

 

Saktesia , ndjeshmeria e tyre fillon nga 0.0001 gr – 0.1 gr dhe me peshe maksimale deri me 4500 gr.

Ne laboratoret industriale bejne pjese edhe peshoret model “ TERMOPESHORE”.

E cila ben percaktimin e peshes dhe njehkohesisht edhe matjen e lageshtires se produktit.
Mundesuar nga nje sensor peshe me funksion elektromagnetik dhe 2 llampa alogjene.
Ndjeshmeria e tyre fillon nga 0.001 gr dhe me peshe maksimale deri me 250 gr.

Peshoret laboratorike , jane te pajisura me porta nderlidhese per lidhje me printer termik te jashtem, tastiere te jashtme dhe per lidhje me nje kompiuter per ruajtjen e te dhenave te marra nga peshorja.