Sistem Peshimi Aksial

Nje sistem peshimi I pershtatshem per te krijuar nje stacion peshimi praktik dhe te besueshem.
I pershtatur per peshimin e akseve dhe rrotave te mjetit, duke printuar nje flete te vogel peshimi, me totalin e akseve ose rrotave bashke me te dhenat e nevojshme te mjetit , si targa , emir I shoferit materjali etj etj.
Ky sistem mund te realizohet dhe te behet montimi I tij ne 2 menyra :

  1. Duke I pozicionuar platformat e peshimit  ne nje nivel me siperfaqen e tokes , duke eliminuar aksesoret shtese per te pasur nivelin e duhur te mjetit.
  2. Duke I pozicionuar siper nivelit te tokes por duke perdorur aksesoret shtese qe te krijohet niveli I duhur per peshimin e mjeteve.

Avantazhi I perdorimit ne kete menyre eshte qe zhvendosja e sistemit te peshores ne ate vend ku nevojitet behet shume lehtesisht e pa as kosto shtese instalimi.

 

Treguesi I peshes qe perdoret per te tille sistem , eshte I pajisur me valixhe te tij mbrojtese. Tek treguesi I peshes jane te instaluara programe perdorimi ne baze te kerkeses dhe nevojes se klientit.

Platformat e peshimit , jane te pajisura me rrota per lehtesimin e levizshmerise se tyre nga ana e operatoreve .

Menyra e perdorimit te ketij sistemi eshte ne 2 menyre :

  • Statike : Mjeti ndalon ne cdo aks te tij mbi peshore
  • Dinamike : Mjeti peshohet duke qene ne ecje, por me nje shpejtesi te limituar.