M&M Topuzi

Konstruksione metalike

Firma M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE sh.p.k është formuar rishtazi, me seli dhe ambjente pune në qytetin e Elbasanit. Duke afruar specialist me eksperince të gjatë në fushën e metal përpunimit dhe paisja e repartit me makineri moderne të kohës, mundemi te kemi nje rendiment dhe cilesi te larte ne kete treg.

Shërbimet që ofron M&M TOPUZI KONSTRUKSIONE METALIKE në proçeset e montimit dhe konstruksionit të pajisjeve të ndryshme , kryhen në mënyrë shumë profesionale nga një ekip me një ekperiencë mbi 20 vjeçare në këtë fushë.

Me shume

Produktet